המשך לימודים למטפלים באנשים מבוגרים!!!

תוכנית דו-שנתית ללימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית עם אנשים זקנים עם דגש על לוגותרפיה

מנהלים אקדמיים: ד״ר סוניה לצטר-פאו וד״ר יובל פלגי, החוג לגרונטולוגיה

ועדת היגוי: הגב׳ מרים בן עוז, פרופ׳ אהוד בודנר, פרופ׳ שירה הנטמן, הגב׳ יהודית מילול, מר גדעון מילול

ועדה מייעצת: ד״ר טובה בנד וינטרשטיין, ד״ר פנינית רוסו נצר, הגב׳ יפה האיוש

רקע

הקניית ידע תיאורטי ומיומנויות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית לגיל השלישי, בגישות לוגותרפיה ואקזיסטנציאליסם, טיפול נארטיבי, דרמה תרפיה, טיפול במוזיקה וטיפולים מהדור החדש כמו סכימה תרפיה, קשיבות ועוד

מטרת התכנית

  • * הקניית בסיס תיאורטי וקליני של גישות טיפול נבחרות להתערבות נפשית המסייעת כבסיס לזיקנה פעילה ומוצלחת.
  • * הכנת בסיס תיאורטי, אמפירי ופרקטי הממוקד בגישת הלוגותרפיה.

יעדים

    • * רכישת נסיון, ידע ומיומנויות מעמיקים בפסיכותרפיה לגיל השלישי בעבודה טיפולית המסייעת כבסיס לזיקנה מוצלחת.
  • * היכרות והבנה עמוקה על מהות הלוגותרפיה ועל הדרכים הרבות להשתמש בה
  • * בניית ארגז כלים יישומי לאיתור המשאבים הסגוליים של האדם ולהעצמת כוחותיו האישיים, שיחזקו את יכולות ההתמודדות שלו עם מצבי קושי ומשבר ועם מצבי החיים המשתנים.
  • * הבנה רחבה בגישות טיפוליות נוספות, כמו גישת האקזיסטציליזם, טיפול נארטיבי, טיפול בדרמה, סכימה תרפיה וכ״ו.

סה״כ 352 שעות לימוד אקדמיות, 78 שעות טיפוליות ו- 39 שעות הדרכה פרטנית

אוכלוסיות היעד

  • אנשי מקצוע בעלי תואר שני בתחום טיפולי, כגון תואר שני בגרונטולוגיה טיפולית, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קלינאי תקשורת, מרפאות/ים בעיסוק, אחיות ואחים, רופאים, פסיכיאטרים

תנאי קבלה

תואר שני במקצוע טיפולי

ראיון אישי.

יום הלימודים

ימי א׳ בין השעות 14:00 - 20:00 באוניברסיטת חיפה בקמפוס הנמל, ובסמסטר קיץ ב- 5 ימי לימוד מרוכזים, החל מנובמבר 2016, שנת הלימודים תשע״ז.

תעודה

תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה לרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. תעודת ׳עמית/ה (associate) בלוגותרפיה׳ מטעם מכון עוצמות ומרכז ויקטור פראנקל ללוגותרפיה בישראל

יצירת קשר    sonialp@netvision.net.il

                  draize@univ.haifa.ac.il                  טל: 04-8240457


Comments