פרסומים בכתבי עת מקצועיים


לצטר-פאו, ס.א. (2017). שחרור מהזדהות השלכתית בקשר בין אם לבתה. שיחות, 32 (1)


לצטר-פאו, ס. (2015). טיפול בניצולי שואה: היבטים מעשיים. בתוך: (ד. פרילוצקי ומ. כהן 

עורכות) גרונטולוגיה מעשית. מבט רב-מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים. כרך שני (עמ׳. 259-278).


ח. אבו ג׳בל, ס.א. לצטר-פאו ומ. כהן (2015). הקשר בין שליטה ברגשות לדיכאון ולתסמינים 

גופניים בקרב זקנים יהודים וערבים. גרונטולוגיה.


ס. לצטר-פאו (2013). תהליכי אבלות בזקנה. בטנטולוגיה: מדעי האובדן, השכול והאבל 

(עורכות), ה. שנון-קליין וש. קרייטלר, טנטולוגיה, עמ' 279-296. חיפה: פרדס הוצאה לאור.


ס. לצטר-פאו (2007). זיכרונות חודרניים והימנעות מזיכרונות בתהליך ההתמודדות עם השואה: 

סקירה ביקורתית. גרונטולוגיה, לד (3), 99-110.


ס. לצטר-פאו (1999). יצירת המרחב התרפויטי הבין-אישי, עיבוד של העברה והעברה נגדית 

ארוטית בטיפול בניצול שואה. שיחות, 13 (2), 142-144.Letzter-Pouw, S.E., Shrira, A., Ben-Ezrs, M., & Palgy, Y. (2014). Trauma 

Transmission through Perceived Parental Burden among Holocaust Survivors' 

Offspring and Grandchildren. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, 

and Policy, 6 (4), 420-429.


Letzter-Pouw, S.E. & Veerman, L. (2013). Psychotherapie in de schaduw van de 

Holocaust. Tijdschrift voor Psychotherapie 39 (4), 255-262 (בהולנדית).


Letzter-Pouw, S.E. & Werner, P. (2013). The Relationship between Female 

Holocaust Child Survivors' Unresolved Losses and their Offspring's Emotional 

Wellbeing. Journal of Loss and Trauma. 18 (5), 396-408.


Letzter-Pouw, S.E. & Werner, P. (2012). The Relationship between Loss of Parents 

in the Holocaust, Intrusive Memories, and Distress among Child Survivors. 

American Journal of Orthopsychiatry, 82 (2), 201-208.


Letzter-Pouw, S. & Werner, P. (2010). The Willingness to Enter a Nursing Home: 

Comparison of Holocaust Survivors with Elderly People Who Did Not Experience 

the Holocaust. In S.Carmel (Ed.) Aging in Israel: Research Policy, and Practice, 

Ch. 8. New Brunswich:Transaction Publishers.


Letzter-Pouw, S. & Werner, P (2005). Correlates of intrusive memories and 

avoidance of memories of the Holocaust. Israel Journal of Psychiatry and Related 

Sciences,42 (4), 271-277.


Letzter-Pouw, S. & Werner, P. (2003). The willingness to enter a nursing home: a 

comparison of Holocaust survivors with elderly people who did not experience the 

Holocaust. Gerontological Social Work, 40 (4), 87-103.


Comments