עקרונות הבסיסיים של הלוגותרפיה


ויקטור פרנקל (חפשו לקרוא באינטרנט או בספר: ׳אדם מחפש משמעות׳) הגה את הלוגותרפיה 

וחידד אותה בעקבות חווייותיו הבלתי אנושיות במחנות ריכוז בתקופת השואה. לפי עקרונות 

הלוגותרפיה לכל אדם יש משמעויות בחייו בכל מצב ובכל תנאי - גם בתנאים קשים.

לעתים קרובות, אנשים אינם מודעים למשמעויות בחייהם.

על מנת למצוא משמעויות, על האדם להבין שרק הוא אחראי להשיג את משמעויותיו ושבכל רגע  
נתון, הוא חופשי, באופן שהוא לא תלוי באף אחת/ד חוץ מלבדו, לבחור את הדברים שברצונו 

לבחור.

כך גם במצבי סבל, גם אם אנחנו לא יכולים לבחור את התנאים שלנו או לשנותם.


אנשים החיים לפי עקרונות אלה חשים שהם שולטים במה שקורה להם בחיים שלהם, הם 

מצליחים לקבוע מטרות ולהשיגן, הם חשים שזה אך ורק תלוי בהם באיזו איכות הם חיים. אני מרצה רבות על הלוגותרפיה בפורומים שונים ומגוונים, מלמדת את העקרונות ומקווה 

לפתוח מסלול לימודי רשמי לתעודה בלוגותרפיה, באוניבסיטת חיפה בסתיו 2016 
Comments