NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

'Vrijdag betekenis' - vaardigheden om een betekenisvol leven te leiden.

Een korte serie van drie vrijdagochtenden die net een beetje anders zijn.

Deelnemers hebben samen een speciaal ontbijt, waarna een groep bijeenkomst plaats vindt waarin de basis principes van logotherapie (prof. Viktor. E. Frankl) geleerd zullen worden

In the bijeenkomst wordt het delen van gedachtes en ervaringen gestimuleerd.

Het evenement zal in Haifa, Israel plaatsvinden

(27/4, 4/5, 11/5 2018),
meer gegevens staan op de foto hieronder


Op 6 November 2016 begonnen we het tweejarige studieprogramma 

psychotherapy met oudere mensen, met de nadruk op logotherapy.

Ik heb dit nieuwe programma opgezet en leid het.

13 Studentes die allen hun MA diploma in een psycho-sociaal therapie beroep 

hebben, zoals sociaal werk, gerontologie, en psychologie 

begonnen dit eerste en enige studie programma om een officiele therapeut in 

logotherapie te zijn en in psychotherapie met oudere mensen in Israel!

The studie is onderdeel van de Unit for Continuing Studies at the Department for 

Social Welfare and Health Sciences op de University of Haifa.

zie onze bladzijde op facebook:

https://www.facebook.com/elderlypsychotherapylogotherapy/

 

Op 25 september 2016 op de Logotherapy conferentie in Wenen, heb ik preliminaire resultaten gepresenteerd van


een onderzoeksproject* dat ik uitvoerde, met groepen met 53 oudere 

vrouwen, gebaseerd op  de basisbegrippen van logotherapie en feministische 

gerontologie. Na deelname aan acht ontmoetingen ervaren de deelneemsters 

meer betekenis in hun levenvoelen zij dat zij meer controle hebben in hun 

leven, zijn ze tevredeneren vertonen minder depressieve verschijnselen


Deze significante veranderingen blijven ook een half jaar na het beëindigen van 

de bijeenkomsten! 


Op de conferentie was veel interesse in het project en men vroeg zich af of 

hetzelfde concept ook zou kunnen bijdragen aan het welzijn van meisjes van 18-

20 jaar, jonge moeders die net bevallen zijn, mensen die hun chronisch zieke 

partner verplegen, formele verzorgsters in de verzorgingssector en alzheimer 

patienten.


Ik hoop zo spoedig mogelijk mijn artikel over dit project af te schrijven en ter 

publicatie in een professioneel tijdschrift in te dienen.


* Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Centrum for Research and Study of Aging aan the University of Haifa, met een subsidie van het Centrum en van Joint Israel. Bovendien maakten Milav, de sociaal-culturele organisatie voor oudere mensen in Haifa, het administratieve personeel van the University of Haifa en de gemeente Herzelya, maakten het mij mogelijk om met hun doelgroepen te werken. Maha Ali heeft samen met mij een van de groepen begeleidt.
Comments