profiel  -  juni 2016 

Sonia E. Letzter-Pouw


Klagen over duizend en een dingen die je niet graag hebt, en anderen 

beschuldigen van onrechtvaardigheden is een menselijke eigenschap. Zo vaak is 

men er zich niet van bewust dat de sleutel tot meer kwaliteit in het leven in 

eigen handen is!!! En het is werkelijk niet moeilijk om te leren hoe die sleutel te 

bereiken!!!

De focus van mijn lezingen en workshops is om mensen te helpen, ieder tot haar 

of zijn sleutel te komen.

Ik geef lezingen aan beroepsmensen en het grote publiek over een grote varieteit 

aan onderwerpen, zoals: betekenis in het leven als empowerment, initiatief 

nemen, efficiente en belemmerende communicatie patronen, feministische 

gerontologie.


Mensen vertellen mij dat deelname aan een van mijn lezingen al de 

manier waarop zij in het leven staan op een positieve manier verbetert.


Wil je een lezing of workshop bestellen: +972-54-6650714


meer over 'wie ik ben'In 2013 nam ik mijn ontslag van Centrum Elah, waar ik vele jaren met veel 

plezier werkte. Ik wilde mijzelf de mogelijkheid geven om dingen te doen die mij 

werkelijk enthousiast maken. Sinds die tijd geef ik meer cursussen, lezingen en 

workshops. En ik begon een onderzoeksproject, met groepen van oudere 

vrouwen, gebaseerd op de basisbegrippen van logotherapie en feministische 

gerontologie. Met behulp van acht ontmoetingen ervaren de deelneemsters meer 

betekenis in hun leven, voelen zij dat zij hun leven meer in eigen handen nemen 

en zijn ze tevredener, en vertonen minder psychologische verschijnselen. De 

uiteindelijke resultaten die ik deze zomer (2016) zal hebben, zullen laten zien of 

deze veranderingen ook een half jaar na het beëindigen van de bijeenkomsten 

blijven. Voorlopig zien de resultaten er gunstig uit.


Mijn streven is om mijn activiteiten om mensen te versterken uit te 

breiden.


Op de Universiteit van Haifa, geef ik sinds acht jaar een cursus voor 

psychologische interventie met ouderen, binnen de MA studie van 

gerontologie voor sociaal werkers en andere professionelen.


Bovendien, een nieuwe studierichting voor psychotherapie met ouderen, met de nadruk op logotherapie, die ik samen met collega's opzette, gaat in november 2016 van start op de University of Haifa!!!

 
Comments