basis principes van logotherapie


Victor Frankl (kijk in het internet of vind het boek: 'A man's search for meaning') 

fundeerde de logotherapie, en vestigde de theorie dieper naar aanleiding van zijn 

onmenselijke ervaringen tijdens zijn gevangenschap in de concentratie kampen 

tijdens  de Tweede Wereld Oorlog.

Volgens de principes van logotherapie heeft elk mens betekenis in haar of 

zijn leven, in elke situatie en onder elke omstandigheid - ook in hele moeilijke 

omstandigheden.


Zo vaak zijn mensen zich niet bewust van de betekenissen in hun leven.


Om betekenis te vinden, moet de persoon begrijpen dat zij of hij de enige 

verantwoordelijke is voor het bereiken van haar of zijn betekenissen, en dat 

onder elke gegeven omstandigheid, zij of hij vrij is, onafhankelijk van wie dan 

ook, om datgene te kiezen wat zij of hij wil kiezen.

Dus, ook in situaties waarin we lijden en we onze omstandigheden niet kunnen 

kiezen of niet kunnen veranderen.


Mensen die volgens deze principes leven, voelen dat zij de controle 

hebben over wat er met hen gebeurt in hun leven, zij slagen erin om 

doelen in hun leven te stellen en ze te bereiken, zij voelen dat de kwaliteit van 

hun leven alleen van hunzelf afhankelijk is.Ik geef veel lezingen over logotherapie, in verschillende forums, ik onderwijs 

haar principes en hoop in het najaar van 2016 een officiele studierichting te 

openen op de Universiteit van Haifa, waar je logotherapie kunt leren voor een 

diploma.

Comments